DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie


Enviroregister.sk

Adresa: Podunajská 24, 821 06 Bratislava
Email: daphne@daphne.sk
Web: www.daphne.sk
Telefón: +421 2 455 240 19
Región: Bratislava

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie je občianske združenie založené v roku 1993 zamerané na ochranu prírody. Hlavným cieľom organizácie je poskytnúť odborné zázemie pre ochranu prírody v oblasti aplikovaného výskumu a manažmentu prírodných biotopov.

Zameriavame sa na:
- zber a spracovanie údajov o druhoch a biotopoch,
- tvorbu informačných systémov (databáz a GIS),
- vypracovanie metodík, štúdií a odborných návrhov,
- prípravu programov starostlivosti a záchrany pre chránené časti prírody,
- priamu ochranu druhov a ekologickú obnovu biotopov,
- realizáciu projektov zameraných na ochranu prírody,
- vydávanie odborných publikácií.