Cepos s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Plavisko 363, 034 01 Ružomberok
Email: cepos@cepos.sk
Web: www.cepos.sk
Telefón: +421/0/44-432 23 98
Región: Stredoslovenský

Spoločnosť Cepos s.r.o. vznikla za účelom poskytovania komplexných služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pomôžeme Vám splniť povinnosti, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných legislatívnych predpisov.

Poskytujeme služby:
» Technik požiarnej ochrany
» Špecialista požiarnej ochrany
» Technik BOZP
» Predaj, revízie a opravy prenosných hasiacich prístrojov, hadicových zariadení, značenia pre OPP. » Predaj samočinných zatváracích zariadení, požiarnych uzáverov.