CAD-ECO a.s.

Enviroregister.sk

Adresa: Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava
Prevádzky: Bytčická 2 / 2830, 011 06 Žilina
Email: cadeco@cadeco.sk
Web: www.cadeco.sk
Telefón: +421 2 330 147 69
Región: Bratislava

Spoločnosť CAD - ECO s.r.o. bola založená v roku 2007, so zameraním na projekčnú a inžiniersku činnosť. V roku 2009 rozšírila svoju činnosť o poskytovanie služieb v oblasti aplikovanej geológie, vytvorením nového strediska geológie v Žiline. Koncom roka 2009 sa pretransformovala na akciovú spoločnosť CAD - ECO a.s.

Spoločnosť už od roku 2007 poskytuje komplexné služby inžinierskej činnosti a konzultačnej činnosti v oblasti riadenia projektov v stavebníctve. Zabezpečujeme vypracovanie projektovej dokumentácie spolu s vykonaním autorského dozoru a výkonu činnosti stavebného dozoru. Významný je podiel služieb v oblasti inžinierskej geológie, ktoré začala poskytovať od roku 2009.

Poskytované služby:
· projektová a inžinierska činnosť,
· inžinierska geológia a hydrogeológia,
· ložisková geológia,
· geotechnika a geofyzika,
· životné prostredie,
· monitoring horninového prostredia.