Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.


Enviroregister.sk

Adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Email: sluzby@bvsas.sk
Web: www.bvsas.sk
Telefón: +421 850 123 122
Región: Bratislava

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. bola založená v roku 2002 a je prevádzkovateľom vodovodov a kanalizácií v Bratislavskom kraji, časti Trnavského kraja (okresy Skalica, Senica) a časti Trenčianskeho kraja (okres Myjava).

Spoločnosť sa zaoberá výrobou a distribúciou pitnej vody, odvádzaním a čistením odpadovej vody a s tým súvisiacimi službami, vykonáva rozbory vody, vytyčovanie vedenia verejného vodovodu alebo kanalizácie.