BTS, s.r.o.

Adresa: ČSA 1852/6, 026 01 Dolný Kubín
Email: btsorava@gmail.com
Web:www.vzdelavanieorava.sk/bezpecnostno-technicka-sluzba/
Telefón: 0948 734 588
Región: Stredoslovenský

Spoločnosť BTS, s.r.o. bola založená v roku 2020.

Ponuka služieb:
» Služby a riešenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
» Služby a riešenia v oblasti požiarnej ochrany
» Zdravotný dohľad pre zamestnancov