BPQ, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: M. R. Štefánika 10, 036 01 Martin
Email: bpq@bpq.sk
Web: www.bpq.sk
Telefón: +421 0903 552 842
Región: Stredoslovenský

Spoločnosť BPQ, s.r.o. ponúka:
· odborné poradenstvo v oblasti BOZP, OPP a PZS,
· spracovanie dokumentácie v rámci uvedených služieb,
· zabezpečenie činnosti bezpečnostnotechnickej služby, technika požiarnej ochrany, koordinátora bezpečnosti,
· školenia zamestnancov, zástupcov zamestnancov v oblasti BOZP a OPP,
· dodanie bezpečnostného značenia pre priestory a pracovné prostriedky,
· dodanie prenosných hasiacich prístrojov, lekárničiek...