BOZiPo, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Budovateľov 1/4, 036 01 Martin
Email: podhradsky@bozipo.sk
Web: www.bozipo.sk
Telefón: +421 43 4222 666
Región: Stredoslovenský

Spoločnosť BOZiPo, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2005.

Zabezpečujeme služby na úsekoch:
· bezpečnostnotechnická služba,
· činnosť technika požiarnej ochrany,
· činnosť špecialistu požiarnej ochrany,
· koordinátor bezpečnosti na stavbách,
· civilná ochrana,
· životné prostredie.