Beztech, s.r.o.


Enviroregister.sk

Adresa: Slnečná 460, 900 42 Miloslavov
Email: michaela.kolesova@beztech.sk
Web: www.beztech.sk
Telefón: +421 917 618 703
Región: Bratislava

Spoločnosť Beztech, s.r.o. už viac ako 20 rokov pomáha firmám zvyšovať úroveň bezpečnosti komplexnými službami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Ponuka služieb:
* Školenia BOZP, OPP a iné
* Bezpečnostnotechnická služba BTS
* Výkon činností technika požiarnej ochrany
* Predaj, kontrola a oprava hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov

Náš tím skúsených odborníkov je pripravený pomôcť aj vám.