BENMAR s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina
Email: info@benmar.sk
Web: www.benmar.sk
Telefón: +421 903 654 769
Región: Stredoslovenský

Spoločnosť BENMAR s.r.o. vznikla v apríli 2008 ako nástupnícka firma spoločnosti “Peter Beňadik – PB” ktorá pôsobí na trhu od roku 2002.

Klientom ponúkame komplexné služby v rámci:
· bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
· ochrany pred požiarmi,
· civilnej ochrany,
· životného prostredia.

Cieľom firmy je zabezpečenie dlhodobého odbytu produktov a služieb a šírenie dobrého mena firmy.