BE-SOFT a.s.

Enviroregister.sk

Adresa: Krakovská 23, 040 01 Košice
Email: besoft@besoft.sk
Web: www.besoft.sk
Telefón: 055 7201610
Región: východoslovenský

Spoločnosť BE-SOFT a.s. ponúka komplexné riešenia pre:
· bezpečnosť práce,
· pracovnú zdravotnú službu,
· ochranu pre požiarmi,
· revízie vyhradených technických zariadení,
· životné prostredie a civilnú ochranu,
· protivýbuchová prevencia,
· vývoj a predaj softvérových aplikácii.

Pôsobíme na celom území Slovenskej a Českej republiky