AUDITOR s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Olivová 13, 040 01 Košice
Email: auditor@auditor.sk
Web: www.auditor.sk
Telefón: +421 911 141 158
Región: Východoslovenský

Spoločnosť AUDITOR s.r.o. bola založená v roku 2008 v zameraní na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia.

Ponuka služieb:
» Meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí
» Hlukové mapovanie - predikcia hluku z dopravy a priemyslu
» Hlukové štúdie - pre EIA, DUR a stavebné povolenia
» Poradenstvo v oblasti hygieny potravín HACCP
» Vedenie účtovníctva, ekonomický audit