ATH-PO s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Strojnícka 9, 080 06 Prešov
Email: athpo@athpo.sk
Web: www.athpo.sk
Telefón: +421 948 090 666
Región: Východoslovenský

Spoločnosť SAFE WORK – BTS.SK, s.r.o. poskytuje preventívne a ochranné služby dodávateľským spôsobom v nasledovných oblastiach:
· Bezpečnostno-technická služba / Autorizovaný bezpečnostný technik,
· Požiarna prevencia / Technik a špecialista požiarnej ochrany,
· Výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany,
· Civilná ochrana,
· Revízie hasiacich prístrojov a kontrola hydrantovej siete.

Ponúkame balíky služieb orientované na cieľovú skupinu zákazníkov s presne určenými cenami, bez akýchkoľvek ďalších skrytých nákladov.