AQUATIS a.s.


Enviroregister.sk

Adresa: Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
Prevádzky: Trenčín, Bratislava
Email: ivan.kostelny@aquatis.sk
Web: www.aquatis.cz
Telefón: +421 911 455 238
Región: Západoslovenský

Spoločnosť AQUATIS a.s. je inžinierska a poradenská spoločnosť pôsobiaca v oblasti vodohospodárstva a životného prostredia. Spoločnosť vypracováva projektové dokumentácie všetkých stupňov, vykonáva inžiniersku, konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti zásobovania pitnou a úžitkovou vodou, odvádzania odpadovej a povrchovej vody, čistenia odpadových vôd a ďalších vodohospodárskych problémov.