ALUEX, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Môťovská cesta 8460, 960 01 Zvolen
Email: aluex@aluex.sk
Web: www.aluex.sk
Telefón: 045 5333 644
Región: Stredoslovenský

Spoločnosť ALUEX, s.r.o. sa od svojho vzniku do dnes zameriava na nakladanie s kovovým odpadom. Vykonávame činnosť zberu kovového odpadu ako druhotnej suroviny z výrobných podnikov, likvidáciu kovových konštrukčných celkov, strojov a zariadení, ale aj výkup kovov od fyzických osôb, obcí, škôl. Naše služby sme rozšírili aj o zber a ekologickú likvidáciu starých vozidiel.

Medzi ďalšie činnosti našej spoločnosti patrí: spracovanie káblov, spracovanie plastového odpadu po drvení káblov, spracovanie plechového odpadu drvením, demolačné práce, likvidovanie konštrukcii, strojov a zariadení strihaním, drvením aj pálením.

Našim cieľom je neustále zlepšovať schopnosť uspokojovať požiadavky a očakávania zákazníkov, zvyšovať efektívnosť systému riadenia a produktivitu.