AKUSON s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava
Email: akuson@akuson.sk
Web: www.akuson.sk
Telefón: +421 940 400 080
Región: Bratislava

Spoločnosť AKUSON s.r.o. bola založená v roku 2013 s prioritným zameraním na ochranu pracovného a životného prostredia.

Ponuka služieb:
» Meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí
» Meranie vzduchovej nepriezvučnosti
» Hlukové štúdie
» Monitorovanie hluku
» Posudzovanie zdravotných a environmentálnych rizík
» Meranie vibrácií
» Meranie pohltivosti materiálov
» Návrh technických opatrení

Našou víziou je riešiť každý problém efektívne a udržiavať si také vzťahy s klientmi, odberateľmi, odbornou verejnosťou, ale i celou spoločnosťou, ktoré sú založené na báze úprimnosti a korektnosti.