AG & E, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Email: ag-e@ag-e.sk
Web: www.ag-e.sk
Telefón: +421 903 404 660
Región: Bratislava

Spoločnosť AG & E, s.r.o. založená v roku 1996 bývalými pracovníkmi firmy GEOFYZIKA Brno š.p., závod Bratislava, neskôr GEOCOMPLEX a.s. Bratislava.

Ponuka služieb:
* Radónový prieskum
* Inžinierskogeologický prieskum
* Hydrogeologický prieskum
* Geofyzikálny prieskum
* Environmentálna geológia