ABeP, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Havrania 2156/7, 949 01 Nitra
Email: abep@abep.sk
Web: www.abep.sk
Telefón: +421 (0) 37 741 3929
Región: Západoslovenský

Spoločnosť ABeP, s.r.o. ponúka komplexné riešenia pre:
· výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavbe – koordinátor bezpečnosti,
· spracovanie plánu bezpečnosti,
· posúdenie projektovej dokumentácie autorizovanou osobou,
· bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
· zabezpečenie protipožiarnej ochrany,
· školenia v oblasti bezpečnosti práce,
· odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení.