Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Enviroregister.sk

Adresa: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
Email: sekretariat@zvsv.sk
Web: www.zsvs.sk
Telefón: +421 37 694 9202
Región: Západoslovenský

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. bola založená v roku 2003 a vo svojej pôsobnosti má územie zahrňujúce okresy Dunajská Streda, Galanta, Šaľa, Levice, Nové Zámky, Nitra, Zlaté Moravce, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Partizánske a Komárno.

Ponuka služieb:
» Výroba a dodávka pitnej vody
» Čistenie a odvedenie odpadových vôd
» Akreditované rozbory vôd
» Čistenie kanalizácie
» Monitoring stokovej siete