Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Adresa: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
Email: sekretariat@zvsv.sk
Web: www.zsvs.sk
Telefón: 037 - 694 9299
Región: západoslovenský

Popis činnosti: Výroba a dodávka pitnej vody, čistenie a odvedenie odpadových vôd, akreditované rozbory vôd, čistenie kanalizácie.