František Zsille - Kanál service

Adresa: Toryská 1, 821 07 Bratislava
Email: kanalservice@zoznam.sk
Web: www.kanalservice.sk
Telefón: 0907 121 402, 0902 893 000
Región: bratislavský

Popis činnosti: Čistenie a opravy kanalizácie, TV monitoring - prehliadka potrubia, lokalizácia a značenie podzemných inžinierskych sietí.