ZP projekt, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Duklianska 642/11, 089 01 Svidník
Email: info@zpprojekt-tpo.sk
Web: www.zpprojekt-tpo.sk
Telefón: +421 917 301 902
Región: Východoslovenský

Spoločnosť ZP projekt, s.r.o. poskytujúcou služby v oblasti ochrany pred požiarmi:
• vypracovanie a vedenie dokumentácie OPP,
• vypracovanie požiarnych evakuačných plánov,
• vypracovanie požiarnych poplachových smerníc,
• vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
• predaj, kontrola, opravy a inštalácie hasiacich prístrojov.