ŽOS - EKO, s.r.o.

Adresa:Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky
Email: zos-eko@zos-eko.sk
Web: www.zos-eko.sk
Telefón: +421 43 4205 530
Región: stredoslovenský

Popis činnosti: Komplexné poradenstvo pre vodné a odpadové hospodárstvo. Odbery a analýzy odpadov a vôd. Čistenie zaolejovaných odpadových vôd a kvapalných odpadov. Čistenie biologicky odbúrateľných a splaškových vôd. Zber, výkup a spracovanie železného šrotu a farebných kovov.