Zodpovednosť za environmentálnu škodu

Komplexné služby v oblasti zodpovednosti prevádzkovateľov za poškodzovanie životného prostrediaBratislavský regiónEKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava
Komplexné služby v oblasti odpadového a vodného hospodárstva, ochrany ovzdušia, REACH, EIA, IPKZ, posudky, audit, zodpovednosť za škodu, certifikácia ISO, semináre
www.ekosplus.sk


ERGONA, a.s., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava
Kvalifikované služby v oblasti životného prostredia ( odpadové hospodárstvo, ochrana prírody a krajiny, ovzdušie a vody, IPKZ, EIA, environmentálne škody).
www.ergona.sk


Dagmar Várkolyová - ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP, Kaspická č.4 040 12 Košice
Outsourcing – vodné hospodárstvo, ovzdušie, odpadové hospodárstvo, IPKZ, prevencia ZPH, environmentálne škody, ADR, EIA, environmentálny audit, posudky-odpady
www.varkolyova.sk