Zberne odpadov

Zariadenia oprávnené na zber druhotných surovín


ALUEX, s.r.o., Môťovská cesta 8460, 960 01 Zvolen
Spracovanie starých vozidiel, spracovanie káblov, spracovanie plastového odpadu a plechov, výkup kovov, demolačné práce, likvidovanie konštrukcii, strojov a zariadení.
www.aluex.sk


KORRAL, s.r.o., Októbrová 1171/42, 924 01 Galanta
Demontáž a likvidácia azbestu a eternitu, zber a výkup kovového šrotu a farebných kovov, zber starých vozidiel, predaj štrkov.
www.korral.sk


P+K s.r.o., Vajnorská 89, 831 04 Bratislava
Výkup železného šrotu a farebných kovov, demontážne a demolačné práce, odvoz a likvidácia odpadov, zber a spracovanie starých vozidiel.
www.p-k.sk


NOVEL, spol. s r.o., Krivá 23, 040 01 Košice
Demolačné a deštrukčné práce, demontáž technológií, recyklácia stavebných odpadov, zber a spracovanie kovových odpadov.
www.novel-sk.com


Bezplatná Skartácia, Mierová 19, 821 05 Bratislava
Komplexné riešenie papierového hospodárstva pre domácností, firmy a zberné dvory. Skartácia dokumentov od spoločností a štátnych inštitúcií v rámci celého Slovenska.
www.najlepsia-skartacia.sk


CVIK INDUSTRY s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice
Výkup farebných kovov a železa, demolačné práce a demontáž technológií, spracovanie káblov.
www.cvikindustry.sk


ROMAG s.r.o., Hviezdoslavova 1, 903 01 Senec
Výkup, zber a predaj kovového šrotu a neželezných kovov, spracovanie starých vozidiel, zber a spracovanie elektroodpadov a recyklácia plastových odpadov.
www.romag.sk


HOTIS RECYCLING SLOVAKIA s.r.o., Myslenická 1, 902 01 Pezinok
Zber, triedenie a spracovanie kovových odpadov, elektroodpadov a starých vozidiel, spracovanie káblov, demolačné práce, analýzy kovov, preprava odpadov.
www.hotis.sk


Mgr. Tomáš SCHWARZ - KENVIS, Slobody 10, Topoľčany
Výkup – železného šrotu, farebných kovov a papiera. Zber – elektroodpadu, autobatérií a svietidiel.
www.kenvis.sk


Marián Ondrík, Oravická 509, 027 12 Liesek
Výkup železného šrotu a farebných kovov, zber a spracovanie starých vozidiel a elektroodpadov.
www.monso.sk


KOVOD a.s., Partizánská cesta 91, 974 01 Banská Bystrica
Zber, zhromažďovanie, skladovanie, prepravu, spracovanie a zhodnotenie kovových odpadov pri využití modernej technológie.
www.kovod.sk


TSR Slovakia, s.r.o., Röntgenova 28, 851 01 Bratislava
Zber, spracovanie a zhodnocovanie kovového šrotu a farebných kovov, logistické služby, demolácie, likvidácia nie nebezpečného odpadu.
www.tsr.sk


Jozef Figeľ - KOV-NZPÚ, Hlavná 7, 076 02 Novosad
Zber, výkup a spracovanie: železný šrot, farebné kovy, elektroodpad, staré vozidlá, autobatérie, papier, plasty, stavebné odpady. Likvidácia technologických celkov.
www.enviroregister.sk/kov-nzpu.html


INPOS Slovakia, s.r.o., Hlavná 259/68, 972 11 Lazany
Zber, zvoz a recyklácia odpadových pneumatík a výroba a predaj výrobkov z recyklátu, zber a spracovanie kovového odpadu, analýzy vôd a zemín, prieskum znečistenia územia.
inpossk.eu


Kredus, s.r.o., Rašov 236, 013 51 Maršová-Rašov
Zber, triedenie, zhodnocovanie plastoveho odpadu, zber a výkup plastoveho odpadu a papiera.
www.zberplastov.wbl.sk


Lumaker Recykling s.r.o., Sasinkova 26, Žilina 010 01
Zber odpadov, búracie práce v oblasti kovových konštrukcií, vyželeznenie objektov, likvidácie vyradených strojných zariadení, lodí, výrobných liniek a pod.
www.zberne-suroviny.sk


Eco-recycling s.r.o., Kopčanská 41, 908 51 Holíč
Zber a spracovanie starých vozidiel. Výkup železného šrotu a farebných kovov.
www.autovrakyholic.eu


SLUŽBA ČAĎU s.r.o., Za Potokom 22, 08006 Ľubotice
Výkup a predaj kovového odpadu a farebných kovov. Likvidácia technologických zariadeni a kontajnerový servis. Spracovanie elektrických káblov a elektromotorov.
www.cadu.sk


TAVAL, spol. s r.o., Ľubochnianska 2/A, 080 06 Prešov - Ľubotice
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, kde naša spoločnosť zabezpečuje kompletný a ucelený ekologický servis.
www.taval.sk


František Sárkozi - FerKov, Gazdovský dvor 670, 93 040 Štvrtok na Ostrove
Výkup a ekologické spracovanie odpadových káblov, výkup farebných kovov.


Zelkov, s.r.o., Viničná 17, 940 01 Nové Zámky
Výkup železného šrotu a farebných kovov, zber a spracovanie starých vozidiel, zber elektroodpadu a akumulátorov, likvidácia technologických zariadení, nákladná doprava.
www.zelkov.sk


DRUSUR, s.r.o., Jána Jančeka 346/6, 034 01 Ružomberok
Výkup a spracovanie železného šrotu a farebných kovov, autobatérií, zber autovrakov a elektroodpadu.
www.drusur.sk


ŽOS - EKO, s.r.o., Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky
Poradenstvo pre vodné a odpadové hospodárstvo. Analýzy odpadov a vôd. Čistenie zaolejovaných odpadových vôd a kvapalných odpadov. Zber, výkup a spracovanie odpadov.
www.zos-eko.sk


JUZEP s.r.o., Strážnická 47, Prešov
Firma zaoberajúca sa nakladaním s iným ako nebezpečným odpadom. Likvidácie a demontáže celkov. Likvidáciu odpadov veľkoobjemovými kontajnermi.


Ing. Igor Mušinka - SNAP, Pod vinicami 5461/8, 080 01 Prešov
Výkup a zber druhotných surovín: železný šrot, farebné kovy, elektro odpad, autobatérie, papier, sklo. Nakladanie s nebezpečným odpadom.