Zberné dvory

Vyhradený priestor, ktorý slúži pre občanov obce pri dodržaní stanovených podmienok na odovzdanie určených druhov odpadov


Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
Komplexné riešenie nakladania s odpadmi a poradenstvo pre komunálnu a privátnu sféru, plánovanie a realizácia kompostární, čistiacich staníc odpadových vôd a skládok.
www.brantnergemer.sk


ALUEX, s.r.o., Môťovská cesta 8460, 960 01 Zvolen
Spracovanie starých vozidiel, spracovanie káblov, spracovanie plastového odpadu a plechov, výkup kovov, demolačné práce, likvidovanie konštrukcii, strojov a zariadení.
www.aluex.sk


Bezplatná Skartácia, Mierová 19, 821 05 Bratislava
Komplexné riešenie papierového hospodárstva pre domácností, firmy a zberné dvory. Skartácia dokumentov od spoločností a štátnych inštitúcií v rámci celého Slovenska.
www.najlepsia-skartacia.sk


Brantner Nové Zámky, s.r.o., Viničná 23, 940 64 Nové Zámky
Komplexné služby v nakladaní s odpadmi pre komunálnu a privátnu sféru: zber, preprava, triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
www.brantnernz.sk


Nitrianske komunálne služby, s.r.o., Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra
Komplené služby spojené so zberom, triedením, prepravou a znodnotením resp. zneškodnením komunálnych odpadov.
www.nks.sk


BRANTNER Slovakia s.r.o. - Myjava, Brezovská 10, 907 01 Myjava
Komplexné služby pre mestá, obce a firmy - zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.
www.brantnerslovakia.sk


Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Komplexné služby v oblasti nakladania s odpadmi a odborné poradenstvo pre komunálnu sféru a firmy.
www.brantnernova.sk


OLO a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Komplexné služby v oblasti zberu, odvozu a likvidácie komunálneho a drobného stavebného odpadu pre komunálnu sféru a firmy.
www.olo.sk


Technické služby mesta Prešov, a.s., Bajkalská 33, 080 01 Prešov
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu vznikajúceho na území mesta Prešov, prevádzkovanie zberných dvorov
www.tsmp.sk


Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin
Komplexné služby v nakladaní s odpadmi pre mesta, obce a priemysel: zber, preprava, triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
www.brantnerfatra.sk


Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad
Komplexné služby v nakladaní s odpadmi pre komunálnu a privátnu sféru: zber, preprava, triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
www.brantnerpoprad.sk