Zber použitého kuchynského oleja

Subjekty oprávnené na zber použitého kuchynského oleja


ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133
Komplexné služby spojené so zberom kuchynského odpadu, jedlých olejov a tukov v rámci Slovenska. Ponúkané služby sú určené pre všetky druhy stravovacích zariadení.
www.espik.sk


Brantner Nové Zámky, s.r.o., Viničná 23, 940 64 Nové Zámky
Komplexné služby v nakladaní s odpadmi pre komunálnu a privátnu sféru: zber, preprava, triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
www.brantnernz.sk


Marián Babic - EKOBAM, Mlynská 79/29, 962 61 Dobrá Niva
Pravidelný zber kuchynského a reštauračného odpadu, použitých olejov a tukov podľa potrieb vašej prevádzky.
www.ekobam.sk


Trafin Oil SK, s.r.o., Sidónie Sakalovej 190/30, 014 01 Bytča
Spoločnosť zabezpečuje komplexné služby pre gastro prevádzky spojené so zberom, prepravou a zhodnotením použitých kuchynských olejov.
www.trafinoil.sk


ECONIA s.r.o., 916 42 Moravské Lieskové - Šance 991
Poskytovanie služieb gastro zariadeniam a firmám v oblasti nakladania s odpadmi, zásobovania a kompletného hygienického servisu.
www.econia.sk


COR WASTE, s.r.o., Radlinského 1716, 026 01 Dolný Kubín
Zber biologického rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a použitých jedlých olejov a tukov. Odborné poradenstvo v tejto oblasti.
www.facebook.com/COR-WASTE-500330177164628/


P.M.Diesel s.r.o., Sad SNP 662/20, 010 01 Žilina
Zhodnocovanie použitých rastlinných olejov a tukov a zberu BRO- biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu v rámci Slovenska
www.pmdiesel.sk


Silver Mine, s.r.o., 020 62 Kvašov 43
Zber a preprava vedľajších živočíšnych produktov - materiál kategórie 3, medzi ktoré patria aj kuchynské odpady a použité potravinárske oleje a tuky.
www.silvermine.sk


Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Komplexné služby v oblasti nakladania s odpadmi a odborné poradenstvo pre komunálnu sféru a firmy.
www.brantnernova.sk


ecol Trade, s.r.o., J. Haška 1, 949 01 Nitra
Zber a preprava kuchynského odpadu a zvyškových olejov zo stravovacích zariadení, čistenie kanalizácií, ORL a lapačov tukov, TV monitoring kanalizácií, vývoz žúmp.
www.ecoltrade.sk


SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
Odber použitého kuchynského oleja od občanov na vybraných čerpacích staniciach Slovnaftu po celom Slovensku.
http://www.slovnaftludom.sk/


EKOHEAT s.r.o., Osadná 2, 831 03 Bratislava
Zber a recyklácia použitých rastlinných olejov a tukov. Zber kuchynského odpadu. Pôsobíme na celom území Slovenskej republiky.
www.zberpouzitehooleja.sk


Ladisco s.r.o., Areál PD Považie, 916 26 Považany
Zber, zhromažďovanie a preprava kuchynského odpadu a separovane použitých potravinárskych olejov a tukov.
www.ladisco.sk


Tomáš Brnoliak - LKBO&RS, 034 95 Martinček 30
Zaoberáme sa odvozom kuchynského biologického odpadu z reštaurácií, hotelov, bufetov a všetkých zariadení kde sa odpad tvorí.
www.likvibio.sk


Ekronn s.r.o., Cukrovarská 12, 97901 Rimavská Sobota
Zber a preprava kuchynských odpadov (BRKO) z reštaurácií, vývarovní a kuchýň. Zber realizujeme po celom Slovensku.
www.ekronn.eu


Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin
Komplexné služby v nakladaní s odpadmi pre mestá, obce a priemysel: zber, preprava, triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
www.brantnerfatra.sk


CMT Group s.r.o., Panenská 13, 811 03 Bratislava
Špecializujeme sa na zber použitého kuchynského oleja a zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského dopadu priamo z prevádzok našich zákazníkov.
www.cmtgroup.sk


INTA s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
Zber a výkup odpadového rastlinného oleja z reštaurácií a stravovacích zariadení v rámci celého Slovenska, odvoz kuchynského odpadu, poradenstvo.
www.inta.sk


Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
Komplexné riešenie nakladania s odpadmi a poradenstvo pre komunálnu a privátnu sféru, plánovanie a realizácia kompostární, čistiacich staníc odpadových vôd a skládok.
www.gemer.brantner.sk