Zber a spracovanie starých vozidiel

Zariadenia oprávnené na zber a spracovanie starých vozidiel, spracovateľské technológie


ALUEX, s.r.o., Môťovská cesta 8460, 960 01 Zvolen
Spracovanie starých vozidiel, spracovanie káblov, spracovanie plastového odpadu a plechov, výkup kovov, demolačné práce, likvidovanie konštrukcii, strojov a zariadení.
www.aluex.sk


Fe-MARKT spol. s r.o., Michalovská 2, 040 11 Košice
Kompexná činnosť zberu a ekologického spracovania starých vozidiel v Košickom a Prešovskom kraji. Demontáž technologických celkov, zariadení a stavieb.
www.fe-markt.sk


ZELKOV, s.r.o., Viničná 17, 940 01 Nové Zámky
Výkup železného šrotu a farebných kovov, zber a spracovanie starých vozidiel, zber elektroodpadu a akumulátorov, likvidácia technologických zariadení, nákladná doprava.
www.zelkov.sk


WAMP, s.r.o., Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo
Zber a spracovanie starých vozidiel. Odťahová služba, predaj vozidiel, autopožičovňa a autodoparava.
www.ponuka.wamp-autodiely.sk


WIP Autovrakovisko s.r.o., Galvaniho 12/B, 82104 Bratislava
Komplexné služby spojené so zberom a spracovaním starých vozidiel.Výkup káblov. Odťahová služba.
www.wip-autovrakovisko.sk


Jozef Figeľ - KOV-NZPÚ, Hlavná 7, 076 02 Novosad
Zber, výkup a spracovanie: železný šrot, farebné kovy, elektroodpad, staré vozidlá, autobatérie, papier, plasty, stavebné odpady. Likvidácia technologických celkov.
www.enviroregister.sk/kov-nzpu.html


HOTIS RECYCLING SLOVAKIA s.r.o., Myslenická 1, 902 01 Pezinok
Zber, triedenie a spracovanie kovových odpadov, elektroodpadov a starých vozidiel, spracovanie káblov, demolačné práce, analýzy kovov, preprava odpadov.
www.hotis.sk


STAVPOČ s.r.o., Vojenské 812, 029 01 Námestovo
Zber a spracovanie starých vozidiel. Realizácia pozemných, priemyselných a inžinierských stavieb.
www.stavpoc.sk


KOLMAN s.r.o., Murgašova 1759/54, 018 41 Dubnica nad Váhom
Výkup druhotných surovín, ekologické spracovanie starých vozidiel, nákladná doprava, demontáž technologických prvkov, demolácie objektov.
www.kolman.sk


Anna Gajdošová PROTAN, Stropkovská 2092, 089 01 Svidník
Služby spojené so zberom a spracovaním starých vozidiel. Zber a výkup kovových odpadov od fyzických aj právnických osôb.
www.protan.sk


EAST - WEST SK,s.r.o., Bátovce 364, 935 03 Bátovce
Komplexné služby spojené so zberom a spracovaním starých vozidiel. Predaj použitých náhradných dielov.
www.stareauta.sk


CSOKO s.r.o. , Pšeničná 8/B, 821 06 Bratislava
Autorizované spracovateľské zariadenie starých a havarovaných motorových vozidiel kat. M1, N1, L3. Predaj použitých náhradných dielov. Dovoz vozidla na autovrakovisko.
www.autosrotovisko.sk


GALIMEX EKO, a.s. , Sučianska 49, 03608 Martin
Služby spojené so zberom a ekologickým spracovaním vozidiel všetkých značiek kategórií M1, N1 a L2.
www.galimex.sk/eko


ZSNP RECYKLING, a.s., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Autorizovaný spracovateľ starých vozidiel, predaj použitých náhradných dielov, vnútroštátna preprava ostatných aj nebezpečných odpadov.
www.recykling.sk


Auto Recycling, združenie, Bojnická 3, 83104 Bratislava
Autorizované združenie - organizácia zodpovednosti výrobcov pre vyhradený prúd odpadov: staré vozidlá.
www.autorecycling.sk


P+K s.r.o., Vajnorská 89, 831 04 Bratislava
Výkup železného šrotu a farebných kovov, demontážne a demolačné práce, odvoz a likvidácia odpadov, zber a spracovanie starých vozidiel.
www.p-k.sk


Daniel Laluch AUTOLALUCH, Malá Kráľová 181, 951 32 Horná Kráľová
Komplexné služby spojené so zberom a spracovaním starých vozidiel. Predaj použitých náhradných dielov
www.autolaluch.sk


Eco-recycling s.r.o., Kopčanská 41, 908 51 Holíč
Zber a spracovanie starých vozidiel. Výkup železného šrotu a farebných kovov. Predaj náhradných dielov. Odťahová služba.
www.autovrakyholic.eu