Zber a spracovanie starých vozidiel

Zariadenia oprávnené na zber a spracovanie starých vozidiel, spracovateľské technológieVýchodoslovenský regiónFe-MARKT spol. s r.o., Michalovská 2, 040 11 Košice
Kompexné služby spojené so zberom a ekologickým spracovaním starých vozidiel v Košickom a Prešovskom kraji a predajom použitých náhradných dielov.
www.femarkt.sk


KOV-NZPÚ s.r.o., Hlavná 7, 076 02 Novosad
Zber, výkup a spracovanie: železný šrot, farebné kovy, elektroodpad, staré vozidlá, autobatérie, papier, plasty, stavebné odpady. Likvidácia technologických celkov.
www.enviroregister.sk/kov-nzpu.html


MAVEBA s.r.o., Železničiarska 6, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Komplexné služby spojené so zberom a ekologickým spracovaním starých vozidiel všetkých značiek kategórií M1, N1 a stavebných či poľnohospodárskych zariadení.
www.maveba.eu