Zber a spracovanie elektroodpadu

Autorizované zariadenia na zber a spracovanie elektroodpadu, spracovateľské technológieStredoslovenský regiónEKOLAMP Slovakia, Turecká 37, 940 01 Nové Zámky
Komplexné služby kolektívnej organizácie s cieľom zabezpečenia plnenia povinností výrobcov a dovozcov elektrozariadení kategórie č.5 – osvetľovacie zariadenia.
www.ekolamp.sk


Kovozber, s.r.o., Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves
Zber a výkup odpadov, spracovanie starých vozidiel a recyklácia kovových aj nekovových odpadov. Demolačné a demontážne práce.
www.kovozber.sk


Peter Bolek - EKORAY, Miestneho priemyslu 568, 029 01 Námestovo
Zber a spracovanie elektroodpadov. Zber a spracovanie kuchynských a reštauračných odpadov.
www.ekoray.sk


ZEDKO, s.r.o., Zvolenská cesta 14A, 974 05 Banská Bystrica
Zber a spracovanie elektroodpadov, rafinácia drahých kovov, výkup kovových odpadov – železné a neželezné kovy, poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi.
www.zedko.sk


Marián Ondrík, Oravická 509, 027 12 Liesek
Výkup železného šrotu a farebných kovov, zber a spracovanie starých vozidiel a elektroodpadov.
www.monso.sk


Drevoindustria Mechanik, s.r.o., Oceliarska 3, 010 97 Žilina
Výroba a montáž komplexných liniek pre spracovanie elektronického odpadu a šrotu a technológie na spracovanie komunálneho odpadu.
www.dimechanik.sk


ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
Zber, odvoz a spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení. Spracovanie plastov na báze PP, PE, PS a ABS.
www.elektrorecykling.sk