Zber a odvoz odpadov z činnosti

Osoby oprávnené na zber a odvoz odpadov, ktoré vznikajú pri podnikateľskej činnosti firiem


ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky
Komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva a nakladaní s odpadmi pre firmy, komunálnu sféru a občana.
www.envigeos.sk


ALUEX, s.r.o., Môťovská cesta 8460, 960 01 Zvolen
Spracovanie starých vozidiel, spracovanie káblov, spracovanie plastového odpadu a plechov, výkup kovov, demolačné práce, likvidovanie konštrukcii, strojov a zariadení.
www.aluex.sk


VEPOS-SKALICA s.r.o., Rybničná 1, 909 01 Skalica
Zber a likvidácia odpadov i nebezpečných, recyklácia. Kompletné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi. Likvidáciu odpadov veľkoobjemovými kontejnermi.
www.vepos.sk


Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad
Komplexné služby v nakladaní s odpadmi pre komunálnu a privátnu sféru: zber, preprava, triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
www.brantnerpoprad.sk


PRIM-EKO, s.r.o., Veterná 979/32 093 03 Vranov nad Topľou
Komplexné služby v oblasti nakladania s odpadom pre firmy a obce, poradenská a školiaca činnosť.
www.primeko.sk


BRANTNER Slovakia s.r.o. - Bratislava, Vietnamska 22, 821 04 Bratislava
Komplexné služby pre mestá, obce a firmy - zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.
www.brantnerslovakia.sk


Brantner Nové Zámky, s.r.o., Viničná 23, 940 64 Nové Zámky
Komplexné služby v nakladaní s odpadmi pre komunálnu a privátnu sféru: zber, preprava, triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
www.brantnernz.sk


Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Komplexné služby v oblasti nakladania s odpadmi a odborné poradenstvo pre komunálnu sféru a firmy.
www.brantnernova.sk


LECOL, spol. s r.o., Športová 16, 015 01 Rajec
Komplexná starostlivosť o životné prostredie firiem - outsourcing, zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, vypracovanie odborných posudkov, EIA.
www.lecol.sk


EKOL-recyklačné systémy, s.r.o., Košická 36, 080 01 Prešov
Zber a zhodnocovanie odpadových olejov, predaj produktov z odpadových olejov, servis priemyselných olejov, výmena olejových náplní strojov.
www.ekolpresov.sk


ECONIA s.r.o., 916 42 Moravské Lieskové - Šance 991
Poskytovanie služieb gastro zariadeniam a firmám v oblasti nakladania s odpadmi, zásobovania a kompletného hygienického servisu.
www.econia.sk


Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin
Komplexné služby v nakladaní s odpadmi pre mestá, obce a priemysel: zber, preprava, triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
www.brantnerfatra.sk


WIP Kabelrecycling s.r.o., Galvaniho 12, 82104 Bratislava
Zber a výkup všetkých druhov káblov a ich ekologické spracovanie. Výkup drahých kovov. Vlastníme autorizáciu.
www.kabelrecycling.sk


AGB ekoservis, s.r.o., Pražská 2, 040 11 Košice
Kompletný outsourcing odpadového hospodárstva - starostlivosť za prevádzkovanie odpadového hospodárstva klienta.
www.agbekoservis.sk


BRANTNER Slovakia s.r.o. - Myjava, Brezovská 10, 907 01 Myjava
Komplexné služby pre mestá, obce a firmy - zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.
www.brantnerslovakia.sk


KONZEKO, spol. s r.o., Areál NPZ 510, 053 21 Markušovce
Komplexné riešenie odberu odpadov, recyklácia odpadových olejov, dekontaminácia území a špeciálne čistiace práce, manažment životného prostredia firmy
www.konzeko.sk


GreenMoon s.r.o., Bratislavská 4051/40, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zber a výkup plastov, recykláciu plastového odpadu, spracovanie a výroba plastových drtí a regranulátov.
www.greenmoon.sk


ENVIRONCHEM, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit
Zber, triedenie a recyklácia plastov, papiera, železných a neželezných kovov, vyradených svetelných zdrojov, elektroodpadov a iných tuhých a kvapalných odpadov
www.environchem.sk


Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
Komplexné riešenie nakladania s odpadmi a poradenstvo pre komunálnu a privátnu sféru, plánovanie a realizácia kompostární, čistiacich staníc odpadových vôd a skládok.
www.brantnergemer.sk