ZAPPA s.r.o.Enviroregister.sk

Adresa: 922 09 Borovce 358
Email: zappa@zappa.sk
Web: www.zappa.sk
Telefón: +421 911 811 800
Región: Západoslovenský

Spoločnosť ZAPPA s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od januára 2012. Spoločnosť má sídlo v Borovciach (pri Piešťanoch) sa zaoberá výrobou a predajom zariadení slúžiacich k ochrane životného prostredia. Tie slúžia hlavne tam, kde je treba zachytávať, uskladňovať, prípadne čistiť odpadové i úžitkové vody.

Ponúkame Vám:
. odlučovače ropných látok,
. lapače tukov,
. žumpy,
. akumulačné nádrže,
. sedimentačné nádrže,
. retenčné nádrže,
. požiarne nádrže,
. vsakovacie systémy,
. vodomerné šachty.