Vývoz žumpy

Odčerpanie a následné zneškodnenie fekálií zo žúmp


MARKUS TRADE, s.r.o., Važecká 3, 040 12 Košice
Komplexné služby v oblasti tlakového a elektrického čistenia kanalizácie,TV monitoring kanalizačných sieti, ťahanie žúmp a septikov.
www.markustrade.sk


Peter Ďurčanský, 015 01 Ďurčiná 232
Vývoz tekutých odpadov z domácností, firiem, chát, chalúp, reštaurácií, penziónov a ďalších miest. Lokalita: Žilina, Rajec, Bytča, Považská Bystrica a okolie
www.cistazumpa.sk


KANAL M.P.S. s.r.o., Šamorínska 39, 903 01 Senec
Čerpanie septikov a žúmp, komplexné kanalizačné práce, čistenie lapačov tukov a ORL, predaj mikrobiologických baktérií
www.kanal-mps.sk


Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
Výroba a distribúcia pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody a s tým súvisiace služby, čistenie kanalizácie, vývoz žúmp, vytyčovanie trás kanalizácie.
www.vsr.sk


KRTKO PROFÍK s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra
Komplexné kanalizačné práce, čerpanie žúmp a septikov, čistenie lapačov tukov, ORL a ČOV, predaj baktérií a enzýmov
www.krtkoprofik.sk


VT-KANAL s.r.o., Juh 1063/24, 093 01 Vranov nad Topľou
Čistenie, montáž, oprava a monitoring kanalizácií, vývoz žúmp, čistenie lapačov tukov, zemné a výkopové práce, jadrové vŕtanie, prepich pod cesty.
www.vtkanal.sk


Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Banská Bystrica
Realizácia a rekonštrukcia vodovodov a kanalizácií, komplexné služby v oblasti prevádzkovania vodovodov a kanalizácií, rozbor vody, poradenská činnosť.
www.stvps.sk


Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
Výroba a distribúcia pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody a s tým súvisiace služby, rozbory vôd, vývoz žúmp.
www.ovs.sk


IN-kanál, s.r.o., Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava
Čistenie, kontrola a rekonštrukcia kanalizácie, vytyčovanie trasy potrubia, odčerpávanie žúmp, zameranie úniku vody a opravy vodovodov.
www.in-kanal.sk


Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
Výroba a distribúcia pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody a s tým súvisiace služby, rozbory vôd, zneškodňovanie odpadových vôd zo žúmp.
www.povs.sk


Inštalacentrum s.r.o., P.O.Hviezdoslava 21, 071 01 Michalovce
Čistenie odpadovej kanalizácie (WC, umývadlá, vane) čistenie vnútornej i vonkajšej odpadovej kanalizácie, vývoz splaškov zo žúmp a monitorovanie kanalizácií.
www.instalacentrum.sk


Bohuš Viskup, Lehotská 12, 949 01 Nitra
Odvoz a likvidácia tekutých a tuhých odpadov, zemné výkopové prácemi, prenájom kontajnerov, práce hydročističom – čistenie a krtkovanie upchatej kanalizácie.
www.vyvoz-odpadu-nitra.sk


ELITCargo, s.r.o., Oravský Podzámok 132, 027 41 Oravský Podzámok
Preprava odpadových vôd zo žúmp v rámci Oravy, predaj sklolaminátových žúmp a nádrží na vodu, predaj rotomouldingových plastových vodomerných šácht.
www.elitcargo.eu


Stanislav Békešský - Besta Cleaning, Fajková 7, 940 01 Nové Zámky
Čistenie kanalizácie, monitoring a revízia potrubia TV kamerou, lokalizácia potrubia, vývoz žúmp, septikov a zatopených priestorov.
kanalizacia-cistenie-novezamky.bizref.sk/


AQUA CONTROL s.r.o., Vlčie hrdlo 69, 821 07 Bratislava
Čistenie, monitorovanie a opravy kanalizácie, vývoz septikov a žúmp, správa a prevádzkovanie kanalizačných sietí V1, K1, vyhľadávanie porúch vodovodov.
www.aquacontrol.sk


Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin
Výroba a distribúcia pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody a s tým súvisiace služby, vývoz žúmp.
www.turvod.sk


Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
Výroba a distribúcia pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody a s tým súvisiace služby, vývoz žúmp.
www.vodarne.eu


Peter Sliva - PEMONT, Cerovská 103, 90081 Šenkvice
Odvoz stavebného a komunálneho odpadu kontajnermi. Zemné, výkopové, stavebné a búracie práce minibágrom. Vývoz odpadových vôd zo žúmp a septikov.
www.pemont.sk


AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, 900 28 Ivánka pri Dunaji
Akreditované chemické laboratórium. Rozbory odpadových a pitných vôd. Zapracovanie a servis domových čistiarni odpadových vôd, vývoz žumpy.
www.aquaseco.sk


Marián Šmárik - FECAS, Platanová 20, 010 07 Žilina
Vývoz septikov a žúmp, TV monitoring a opravy kanalizácie, čistenie kanalizácie, čistenie lapačov tukov, prenájom mobilných WC.
www.fecas.sk