Vývoz žumpy

Odčerpanie a následné zneškodnenie fekálií zo žúmp


MARKUS TRADE, s.r.o., Važecká 3, 040 12 Košice
Komplexné služby v oblasti tlakového a elektrického čistenia kanalizácie,TV monitoring kanalizačných sieti, ťahanie žúmp a septikov.
www.markustrade.sk


Peter Ďurčanský, 015 01 Ďurčiná 232
Vývoz tekutých odpadov z domácností, firiem, chát, chalúp, reštaurácií, penziónov a ďalších miest. Lokalita: Žilina, Rajec, Bytča, Považská Bystrica a okolie
www.cistazumpa.sk


KANAL M.P.S. s.r.o., Šamorínska 39, 903 01 Senec
Čerpanie septikov a žúmp, komplexné kanalizačné práce, čistenie lapačov tukov a ORL, predaj mikrobiologických baktérií
www.kanal-mps.sk


Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
Výroba a distribúcia pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody a s tým súvisiace služby, čistenie kanalizácie, vývoz žúmp, vytyčovanie trás kanalizácie.
www.vsr.sk


KANAL SLUŽBY VRÁBEL, SNP 1465/101, 01707 Považská Bystrica
Čistenie kanalizácie, ČOV, lapačov tukov, vývoz fekálií, monitoring potrubia, trasovanie potrubia, krtkovanie domovej kanalizácie, odčerpávanie zaplavenej kanalizácie.
www.krtkovaniekanalizacie.sk


TRAMONTO s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice
Čistenie kanalizácie, odvoz odpadových vôd zo žúmp, domových čističiek odpadových vôd a lapačov tukov.
www.tramonto.sk


Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., Ul.1.mája 11, 911 01 Trenčín
Prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Výroba, dodávka pitnej vody a odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd.
www.tvs.sk


KRTKO PROFÍK s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra
Komplexné kanalizačné práce, čerpanie žúmp a septikov, čistenie lapačov tukov, ORL a ČOV, predaj baktérií a enzýmov
www.krtkoprofik.sk


Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Banská Bystrica
Realizácia a rekonštrukcia vodovodov a kanalizácií, komplexné služby v oblasti prevádzkovania vodovodov a kanalizácií, rozbor vody, poradenská činnosť.
www.stvps.sk


Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
Výroba a distribúcia pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody a s tým súvisiace služby, rozbory vôd, vývoz žúmp.
www.ovs.sk


Ivan Marko - Servis, Studenohorská 2058/5, 841 03 Bratislava - Lamač
Čistenie potrubí pružinovými špirálami a tlakovou vodou, monitorovanie stavu kanalizácie, odčerpávanie žúmp, čistenie lapača tukov, čističiek a trativodov.
www.fekalservis.bmp.sk


IN-kanál, s.r.o., Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava
Čistenie, kontrola a rekonštrukcia kanalizácie, vytyčovanie trasy potrubia, odčerpávanie žúmp, zameranie úniku vody a opravy vodovodov.
www.in-kanal.sk


Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
Výroba a distribúcia pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody a s tým súvisiace služby, rozbory vôd, zneškodňovanie odpadových vôd zo žúmp.
www.povs.sk


Štefan Vrábel - ŽUMPÁR PIŠTA, Svätoplukova 4755/26A, 90301 Senec
Čerpanie a odvoz fekálií, čistenie lapačov tukov a prečerpávacích šácht.
www.www.zumparpista.sk


Inštalacentrum s.r.o., P.O.Hviezdoslava 21, 071 01 Michalovce
Čistenie odpadovej kanalizácie (WC, umývadlá, vane) čistenie vnútornej i vonkajšej odpadovej kanalizácie, vývoz splaškov zo žúmp a monitorovanie kanalizácií.
www.instalacentrum.sk


Bohuš Viskup, Lehotská 12, 949 01 Nitra
Odvoz a likvidácia tekutých a tuhých odpadov, zemné výkopové prácemi, prenájom kontajnerov, práce hydročističom – čistenie a krtkovanie upchatej kanalizácie.
www.vyvoz-odpadu-nitra.sk


ELITCargo, s.r.o., Oravský Podzámok 132, 027 41 Oravský Podzámok
Vývoz obsahu žúmp, septikov a ČOV, čistenie ČOV, odčerpávanie zaplavenej kanalizácie, pivníc, základov a jám.
www.vyvoz-zumpy.sk


Stanislav Békešský - Besta Cleaning, Fajková 7, 940 01 Nové Zámky
Čistenie kanalizácie, monitoring a revízia potrubia TV kamerou, lokalizácia potrubia, vývoz žúmp, septikov a zatopených priestorov.
kanalizacia-cistenie-novezamky.bizref.sk/


AQUA CONTROL s.r.o., Vlčie hrdlo 69, 821 07 Bratislava
Čistenie, monitorovanie a opravy kanalizácie, vývoz septikov a žúmp, správa a prevádzkovanie kanalizačných sietí V1, K1, vyhľadávanie porúch vodovodov.
www.aquacontrol.sk


Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin
Výroba a distribúcia pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody a s tým súvisiace služby, vývoz žúmp.
www.turvod.sk


Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
Výroba a distribúcia pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody a s tým súvisiace služby, vývoz žúmp.
www.vodarne.eu


Peter Sliva - PEMONT, Cerovská 103, 90081 Šenkvice
Odvoz stavebného a komunálneho odpadu kontajnermi. Zemné, výkopové, stavebné a búracie práce minibágrom. Vývoz odpadových vôd zo žúmp a septikov.
www.pemont.sk


Bohuš Viskup, Lehotská 12, 949 01 Nitra
Odvoz a likvidácia tekutých a tuhých odpadov, zemné výkopové prácemi, prenájom kontajnerov, práce hydročističom – čistenie a krtkovanie upchatej kanalizácie.
www.vyvoz-odpadu-nitra.sk


V.K.K. Stav s.r.o., Pri Vinohradoch 109, 831 06 Bratislava
Čistenie a monitoring kanalizácie, opravy kanalizácie, vývoz žumpy, montáž a revízie kotlov, rekonštrukcie bytov.
www.vkkstav.sk


Marián Šmárik - FECAS, Platanová 20, 010 07 Žilina
Vývoz septikov a žúmp, TV monitoring a opravy kanalizácie, čistenie kanalizácie, čistenie lapačov tukov, prenájom mobilných WC.
www.fecas.sk