Vývoz žumpy

Odčerpanie a následné zneškodnenie fekálií zo žúmpZápadoslovenský regiónBohuš Viskup, Lehotská 12, 949 01 Nitra
Odvoz a likvidácia tekutých a tuhých odpadov, zemné výkopové prácemi, prenájom kontajnerov, práce hydročističom – čistenie a krtkovanie upchatej kanalizácie.
www.vyvoz-odpadu-nitra.sk


Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
Výroba a distribúcia pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody a s tým súvisiace služby, rozbory vôd, zneškodňovanie odpadových vôd zo žúmp.
www.povs.sk


KRTKO PROFÍK s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra
Komplexné kanalizačné práce, čerpanie žúmp a septikov, čistenie lapačov tukov, ORL a ČOV, predaj baktérií a enzýmov
www.krtkoprofik.sk


Stanislav Békešský - Besta Cleaning, Fajková 7, 940 01 Nové Zámky
Čistenie kanalizácie, monitoring a revízia potrubia TV kamerou, lokalizácia potrubia, vývoz žúmp, septikov a zatopených priestorov.
www.bestacleaning.sk