Vývoz žumpy

Odčerpanie a následné zneškodnenie fekálií zo žúmpVýchodoslovenský regiónMARKUS TRADE, s.r.o., Važecká 3, 040 12 Košice
Komplexné služby v oblasti tlakového a elektrického čistenia kanalizácie,TV monitoring kanalizačných sieti, ťahanie žúmp a septikov.
www.markustrade.sk


Inštalacentrum s.r.o., P.O.Hviezdoslava 21, 071 01 Michalovce
Čistenie odpadovej kanalizácie (WC, umývadlá, vane) čistenie vnútornej i vonkajšej odpadovej kanalizácie, vývoz splaškov zo žúmp a monitorovanie kanalizácií.
www.instalacentrum.sk


Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
Výroba a distribúcia pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody a s tým súvisiace služby, vývoz žúmp.
www.vodarne.eu