Vývoz žumpy

Odčerpanie a následné zneškodnenie fekálií zo žúmpStredoslovenský regiónMarián Šmárik - FECAS, Platanová 20, 010 07 Žilina
Vývoz septikov a žúmp, TV monitoring a opravy kanalizácie, čistenie kanalizácie, čistenie lapačov tukov, prenájom mobilných WC.
www.fecas.sk


Peter Ďurčanský, 015 01 Ďurčiná 232
Vývoz tekutých odpadov z domácností, firiem, chát, chalúp, reštaurácií, penziónov a ďalších miest. Lokalita: Žilina, Rajec, Bytča, Považská Bystrica a okolie
www.cistazumpa.sk


Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin
Výroba a distribúcia pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody a s tým súvisiace služby, vývoz žúmp.
www.turvod.sk


Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
Výroba a distribúcia pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody a s tým súvisiace služby, čistenie kanalizácie, vývoz žúmp, vytyčovanie trás kanalizácie.
www.vsr.sk


Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
Výroba a distribúcia pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody a s tým súvisiace služby, rozbory vôd, vývoz žúmp.
www.ovs.sk


ELITCargo, s.r.o., Oravský Podzámok 132, 027 41 Oravský Podzámok
Preprava odpadových vôd zo žúmp v rámci Oravy, predaj sklolaminátových žúmp a nádrží na vodu, predaj rotomouldingových plastových vodomerných šácht.
www.elitcargo.eu


Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Banská Bystrica
Realizácia a rekonštrukcia vodovodov a kanalizácií, komplexné služby v oblasti prevádzkovania vodovodov a kanalizácií, rozbor vody, poradenská činnosť.
www.stvps.sk