Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.Enviroregister.sk

Adresa: Komenského 50, 042 48 Košice
Email: zakaznik@vodarne.eu
Web: www.vodarne.eu
Telefón: +421 55 7952 777
Región: Východoslovenský

Hlavnou činnosťou spoločnosi Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. je výroba a distribúcia pitnej vody a odkanalizovanie odpadových vôd.

Spoločnosť poskytuje zákazníkom akreditované odbery vzoriek pitnej a odpadovej vody, akreditované rozbory pitnej vody, odpadovej vody a kalov. Spoločnosť je autorom projektu na ochranu životného prostredia s názvom „Čisté obce“, ktorého poslaním je prispieť k legálnemu vývozu žúmp v obciach, v ktorých ešte nie je vybudovaná kanalizácia.