VURUP, a.s.

Enviroregister.sk

Adresa: Vlčie hrdlo, P.O.BOX 50, 820 03 Bratislava 23
Email: info@vurup.sk
Web: www.vurup.sk
Telefón: +421 2 4055 8951
Región: Bratislava

Spoločnosť VURUP, a.s. je dcérskou spoločnosťou SLOVNAFT a.s.

Poskytované služby:
· Nezávislé skúšobné laboratóriá a Inšpekčný orgán
· Procesná bezpečnosť a environment
· Výroba špecialít – malotonážna výroba
· Geologický prieskum
· Výskumná a vývojová činnosť