VUP, a.s.

Enviroregister.sk

Adresa: Nábrežná 4, 971 04 Prievidza
Email: vup@vupas.sk
Web:www.vupas.sk
Telefón: +421 046 543 0841
Región: Západoslovenský

Spoločnosť VUP, a.s. vznikla v r. 1996 transformáciou Výskumného ústavu pre petrochémiu, založeného v roku 1950.

Poskytované služby:
· Akreditované laboratória na meranie chemických faktorov a prašnosti v pracovnom ovzduší
· Identifikácia látok, prípravkov, produktov
· Stanovenie VOC vo farbách, plastoch
· Zariadenia pre syntézu, analýzu a fyzikálno – chemické merania

VUP, a.s. je medzinárodne uznávanou špičkovou výskumno-výrobnou inštitúciou, ktorá vykonáva priemyselný výskum v oblasti chémie a vyrába malotonážne produkty, chemické špeciality a čisté chemikálie.