VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA, s.r.o.Enviroregister.sk

Adresa: Radlinského 9, 811 07 Bratislava
Email: office@vodnezdrojesk.sk
Web: www.vodnezdrojesk.sk
Telefón: +421 2 524 99 665
Región: Bratislava

Spoločnosť VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA, s.r.o. pri svojom vzniku v roku 1995 nadviazala na viac ako 30-ročnú tradíciu bývalého štátneho podniku Vodné zdroje Bratislava v oblasti vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia. Hlavnými činnosťami spoločnosti sú hydrogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostredia, sanačné práce, inžiniersko-geologický prieskum, posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), environmentálne audity, rizikové analýzy, prevencia závažných priemyselných havárií, čistenie a monitoring vodovodov a kanalizácií, dendrologické prieskumy.