Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.

Enviroregister.sk

Adresa: E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno
Email: sekretariat@komvak.sk
Web: www.komvak.sk
Telefón: +421 35 77 31 073
Región: Západoslovenský

Spoločnosť Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. vznikla v roku 1999 a jej vlastníkom je mesto Komárno. Zaoberá sa správou a prevádzkou vodohospodárskych zariadení v majetku miest a obcí okresu Komárno, ako aj so súvisiacimi činnosťami.

V oblasti montážnych služieb poskytuje:
- opravy vodovodných a kanalizačných rozvodov
- montáž vodovodných a kanalizačných sietí
- montáž prípojok
- montáž vodomerov
- ponuka vytyčovania podzemných vedení korelačnou technikou
- vyhľadávanie porúch na sieťach
- vyhľadávanie skrytých porúch na vodovodnom potrubí pomocou vodíkovej metódy
- monitoring a čistenie domových kanalizačných prípojok
- čistenie kanalizácie sacokanalizačným vozidlom
- čistenie dažďových vpustov
- odvoz a likvidácia odpadov zo žúmp, septikov

V oblasti inžinierských činností poskytuje:
- výstavba inžinierskych sietí
- inžinierske činnosti vo vodnom hospodárstve