Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.

Adresa: E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno
Email: komvak@nextra.sk
Web: www.komvak.sk
Telefón: 035 - 77 31 073
Región: západoslovenský

Popis činnosti: Výroba a distribúcia pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody a s tým súvisiace služby.