VEO-PREVENT s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Szakkayho 1, 040 01 Košice
Email: veoprevent@veoprevent.eu
Web: www.veoprevent.eu
Telefón: 0903 690 665
Región: Východoslovenský

Spoločnosť VEO-PREVENT s.r.o. sa zaoberá poskytovaním služieb poradenstva, inžinieringu a vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia.