VARKOLY- environment s.r.o.Enviroregister.sk

Adresa: Kaspická 1364/4, 040 12 Košice
Email: varkolyova.dagmar@gmail.com
Web: www.varkoly-environment.sk
Telefón: +421 904 641 047
Región: Východoslovenský

Spoločnosť VÁRKOLY – environment s.r.o. vznikla síce iba v roku 2020, ale skúsenosti a vedomosti z oblasti životného prostredia sú už s nami od roku 2002, kedy sa postupne činnosť rozširovala – pôsobením ako SZČO až do súčasnej podoby sro.(od roku 2011 roku 2020 sme pôsobili pod SZČO Dagmar Várkolyová – ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP).

Poskytujeme komplexné služby pre oblasti:
* Vodné hospodárstvo
* Odpadové hospodárstvo
* Ochrana pred povodňami
* Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
* Ochrana ovzdušia
* Priemyselné havárie
* Hygiena
* Stavebný dozor
* Koordinátor bezpečnosti na stavenisku
* Integrovaná prevencia a kontrola
* Bezpečnostný poradca ADR

V prípade Vášho záujmu nás neváhajte kontaktovať !!!