VALERON Enviro Consulting s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava
Email: enviro@valeron.sk
Web: www.valeron.sk
Telefón: +421 911 40 40 84
Región: Bratislava

Spoločnosť VALERON Enviro Consulting s.r.o. bola založená v roku 2011 v zameraní na spracovanie štúdií a meraní, ktoré poskytujú informácie pre optimalizáciu projektov a pre návrh opatrení, ktoré zabezpečia dlhodobú udržateľnosť životného a komunálneho prostredia.

Ponuka služieb:
» Komplexné služby v oblasti hluk a vibrácie
» Rozptylové štúdie – imisno-prenosové posúdenie
» Svetlotechnické štúdie
» Komplexné služby počas celého procesu EIA
» Posúdenie mitigačných a adaptačných opatrení projektovej dokumentácie
» Veterné analýzy