Soňa Vajnerová

Enviroregister.sk

Adresa: 018 12 Brvnište 67
Email: sonjawein@gmail.com
Web: www.pro-fire.webnode.sk
Telefón: 0908 341565
Región: Západoslovenský

Ponúkam svoje služby v oblasti ochrany pred požiarmi:
· Technik požiarnej ochrany
· Špecialista požiarnej ochrany.