V-Alfatec s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: 919 55 Kátlovce 303
Prevádzka: Niklová 4346, 926 01 Sereď
Email: jozef.vagovic@v-alfatec.sk
Web: www.v-alfatec.sk
Telefón: 0905 750 893
Región: Západoslovenský

Spoločnosť V-Alfatec s.r.o. je členom BG-Graspointner Group a bola založená v roku 2007. Spoločnosť vyrába a predáva odlučovače ropných látok, lapače tukov, retenčné, akumulačné, vodomerné šachty a prečerpávacie stanice, ktoré sú hlavným prínosom v oblasti ochrany životného prostredia.

Spoločnosť V-Alfatec s.r.o. sa etablovala aj na zahraničných trhoch. Exportujeme do Čiech, Maďarska, Rumunska, Rakúska, Slovinska a Chorvátska prostredníctvom sesterských a obchodných partnerov BG koncernu.

Medzi základné ciele spoločnosti patrí rozvoj nových technológií, rozvoj v oblasti čistenia odpadových vôd a poskytovanie poradenstva o produktoch.