URANPRES spol. s r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Čapajevova 29, 080 01 Prešov
Email: uranpres@uranpres.sk
Web: www.uranpres.sk
Telefón: +421 902 929 544
Región: Východoslovenský

Spoločnosť URANPRES spol. s r.o. je moderná stavebná spoločnosť, ktorá vznikla v roku 1994. V súčastnosti patrí URANPRES, s.r.o. k popredným stavebným spoločnostiam na Slovensku. Realizujeme všetky druhy stavieb vďaka vysokej odbornosti našich zamestnancov a vďaka našej praktickej skúsenosti.

Ponuka služieb:
» Stavebné práce v podzemí
» Pozemné stavebné práce
» Inžinierske stavby
» Geologické, geotechnické a vrtné práce
» Geodetické práce
» Bezpečnostnotechnická služba (BOZP a OPP)

URANPRES, spol. s r.o. má podľa geologického zákona č. 569/2007 geologické oprávnenie na vykonávanie: inžiniersko-geologického prieskumu, hydrogeologického prieskumu, ložiskového prieskumu, geofyzikálneho prieskumu, geologického prieskumu životného prostredia, technických prác, monitorovania geologických faktorov životného prostredia, odborného geologického dohľadu pri sanácii geologického prostredia a pri sanácii environmentálnej záťaže. Vypracúva geologické štúdie a odborné geologické posudky.

Spoločnosť zabezpečuje vlastnú realizáciu komplexného geotechnického monitoringu pre inžinierske a líniové stavby (tunely, cesty a pod.) vrátane projekcie.