Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.


Enviroregister.sk

Adresa: Kuzmányho 25, 036 80 Martin
Email: podatelna@turvod.sk
Web: www.turvod.sk
Telefón: +421 43 4210 111
Región: Stredoslovenský

Spoločnosť Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. je nástupníckou spoločnosťou zanikajúcej Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Žilina. Vznikla zápisom do obchodného registra v roku 2006.

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú výroba a distribúcia pitnej vody, odkanalizovanie odpadových vôd, ich čistenie, laboratórne činnosti a vývoz žúmp pre zákazníkov z regiónu Turiec v okresoch Martin a Turčianske Teplice.

Spoločnosť poskytuje aj zemné, výkopové a pretláčacie práce, nákladnú prepravu a ubytovacie služby.