TRNÍK - SLUŽBY, s.r.o.

Adresa: Nosice 51, 020 01 Púchov
Email: info@sluzbytrnik.sk
Web: www.sluzbytrnik.sk
Telefón: 042 4641 092, 0903 966 895, 0904 955 166
Región: západoslovenský

Popis činnosti: Čistenie odpadovej kanalizácie, šácht, strešných zvodov a rýn, monitoring potrubia kamerovým systémom a opravy odpadového potrubia.