TreeGarden s.r.o.


Enviroregister.sk

Adresa: Rybárska 626/38, 900 43 Hamuliakovo
Email: info@dendrolog.sk
Web: www.dendrolog.sk
Telefón: +421 948 271 270
Región: Západoslovenský

Spoločnosť TreeGarden s.r.o. poskytuje služby hlavne v oblasti arboristiky. Jedna sa o komplexnú starostlivosť o dreviny a zeleň.

Ponuka služieb:
* Spracovanie dokumentov starostlivosti o dreviny
* Dendrologické hodnotenia
* Stabilizácia a špeciálne zásahy na stromoch
* Výsadba stromov a poradenstvo
* Orezy a výruby stromov
* Závlahy stromov


Našim dlhodobým cieľom je udržiavať stromy zdravé a bezpečné v harmónii so svojím okolím.