Trasovanie vodovodu a kanalizácie

Vyhľadávanie tras, zameranie potrubia vrátane zakreslenia do máp, vyhľadávanie poklopov, šácht a uzáverov pod zeminou a vozovkou, diagnostická technika


Peter Hubinský, Dlhá 86, 949 01 Nitra
Krtkovanie odpadov a kanalizácie, TV monitoring kanalizácie, vývoz žumpy, výmena a opravy rozvodov vody, inštalatérske práce, havarijná služba non stop.
www.krtkovanie-vodar.sk


Pavel Kumpan - AGK servis Havarijná služba non stop, 956 33 Chynorany
Havarijná služba voda & kanalizácia, čistenie kanalizácie, monitoring a trasovanie potrubia, vodoinštalačné práce, čistenie dažďových zvodov a náhrobných kameňov.
krtkovanie-sluzby.sk/


PROFI-KANAL s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice
Čistenie a opravy kanalizácie, TV monitoring - prehliadka potrubia, lokalizácia a značenie podzemných inžinierskych sietí.
www.profikanal.sk


František Zsille - Kanál service, Toryská 1, 821 07 Bratislava
Čistenie a opravy kanalizácie, TV monitoring - prehliadka potrubia, lokalizácia a značenie podzemných inžinierskych sietí.
www.kanalservice.sk


Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
Výroba a distribúcia pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody a s tým súvisiace služby, rozbory vôd, zneškodňovanie odpadových vôd zo žúmp.
www.povs.sk


Ladislav Jakub - CSACSA, Hlavná 155, 076 72 Vojany
Čistenie kanalizácie, monitoring a lokalizácia potrubia, prenájom mobilných WC, vývoz žúmp.
www.cisteniekanalizacie.sk


UPP s.r.o., Veľkomoravská 2167/50, 911 05 Trenčín
Čistenie kanalizácií, vytyčovanie potrubí, čistenie lapačov tuku, priemyselné čistenie, čistenie domových stupačiek + frézovanie, čistenie domových prípojok
www.upp.sk


Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Inžinierska činnosť, realizácia a prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií, monitoring, akreditované odbery a analýzy vody, zvoz fekálií.
www.sevak.sk


EKOKANAL, s.r.o., Ľ.Svobodu 39, 976 32 Badín
Čistenie a opravy kanalizácií a odtokov, inšpekcia potrubia kamerou, vyhľadávanie kanalizačných trás.
www.ekokanal.szm.com


Peter Januška, Sedličná 60, 913 11 Trenčianske Stankovce
Čistenie a monitoring kanalizácie, trasovanie potrubia, havarijná služba voda & kanalizácia, vodoinštalačné práce, čistenie dažďových zvodov a striech.
krtkovanie-tn.sk


AZ kanalizácie, s. r. o., Damborského 12/854, 908 48 Kopčany
Čistenie kanalizačných, dažďových a tukových odpadových potrubí a šachiet, monitorovanie a lokalizácia potrubných systémov a porúch.
www.azkanalizacie.sk


VYČISTÍME VÝCHOD s.r.o., Porubská 683/36, 093 03 Vranov nad Topľou
Čistenie kanalizácií, rekonštrukcie vodovodných, odpadových a kanalizačných potrubí. TV monitoring potrubia. Nonstop linka. Celé východné Slovensko.
www.vycistime-vychod.sk


Kanalizačný servis s.r.o., Šúdolská 3967/30C, 949 11 Nitra
Krtkovanie odpadov a kanalizácie, opravy kanalizácie, trasovanie kanalizácie, čistenie dažďových zvodov, vývoz žumpy, čistenie lapačov tukov.
www.kanalizacnyservis.sk


Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Výroba a distribúcia pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody a s tým súvisiace služby.
www.bvsas.sk


SEZAKO Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava
Komplexné služby pri problémoch s kanalizáciou, čistenie lapačov tukov a ropných lapolov, skúšky vodotesnosti nádrží, práce sacími bagrami. Havarijná služba celá SR.
www.sezako.sk


AQUATIS a.s., Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
Projekčná, inžinierska, konzultačná a poradenská činnosť v oblasti zásobovania, odvádzania a čistenia vôd a ďalších vodohospodárskych problémov.
www.aquatis.cz


PK - krtkovanie s.r.o., Letná 4674/37A, 903 01 Senec
Čistenie odtokov a kanalizácií, TV monitoring, trasovanie kanalizácie, čistenie lapačov tukov, NONSTOP pohotovosť.
www.krtkovanienonstop24.sk


CPB Solutions, s.r.o., Štefánikova 814/6, 020 01 Púchov
Čistenie a opravy kanalizácií, lokalizácia a trasovanie kanalizácie, monitoring kanalizácie, čistenie lapačov tukov a odlučovačov ropných látok.
www.cpbsolutions.sk


HYDRO EMKAS s.r.o., Platanová 3225/3, 010 07 Žilina
Čistenie a opravy kanalizácií, vyhľadávanie trás potrubia, frézovanie potrubia, monitorovanie kanalizácie.
www.hydroemkas.sk


Marián Gajdošík - Čistenie kanalizácii, Dopravná 1426/41, 831 06 Bratislava-Rača
Našou hlavnou činnosťou je čistenie a opravy kanalizačného potrubia a dažďových zvodov, monitoring a trasovanie kanalizácie a inštalatérske práce.
www.krtko-bratislava.sk


AQUAFIND, s.r.o., B. Němcovej 3507/13, 962 12 Detva
Elektroakustická a korelačná lokalizácia porúch rozvodov vody a kúrenia. Vytyčovanie trás rozvodov vody. Sanácia vlhkosti.
www.aquafind.sk