Trasovanie vodovodu a kanalizácie

Vyhľadávanie tras, zameranie potrubia vrátane zakreslenia do máp, vyhľadávanie poklopov, šácht a uzáverov pod zeminou a vozovkou, diagnostická technikaZápadoslovenský regiónPavel Kumpan - AGK servis Havarijná služba non stop, 956 33 Chynorany
Havarijná služba voda & kanalizácia, čistenie kanalizácie, monitoring a trasovanie potrubia, vodoinštalačné práce, čistenie dažďových zvodov a náhrobných kameňov.
krtkovanie-sluzby.sk/


Peter Hubinský, Dlhá 86, 949 01 Nitra
Krtkovanie odpadov a kanalizácie, TV monitoring kanalizácie, vývoz žumpy, výmena a opravy rozvodov vody, inštalatérske práce, havarijná služba non stop.
www.krtkovanie-vodar.sk


AZ kanalizácie, s. r. o., Damborského 12/854, 908 48 Kopčany
Čistenie kanalizačných, dažďových a tukových odpadových potrubí a šachiet, monitorovanie a lokalizácia potrubných systémov a porúch.
www.azkanalizacie.sk


Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
Výroba a distribúcia pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody a s tým súvisiace služby, rozbory vôd, zneškodňovanie odpadových vôd zo žúmp.
www.povs.sk


AQUATIS a.s., Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
Projekčná, inžinierska, konzultačná a poradenská činnosť v oblasti zásobovania, odvádzania a čistenia vôd a ďalších vodohospodárskych problémov.
www.aquatis.cz


SEZAKO Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava
Komplexné služby pri problémoch s kanalizáciou, čistenie lapačov tukov a ropných lapolov, skúšky vodotesnosti nádrží, práce sacími bagrami. Havarijná služba celá SR.
www.sezako.sk


Peter Januška, Sedličná 60, 913 11 Trenčianske Stankovce
Čistenie a monitoring kanalizácie, trasovanie potrubia, havarijná služba voda & kanalizácia, vodoinštalačné práce, čistenie dažďových zvodov a striech.
krtkovanie-tn.sk


CPB Solutions, s.r.o., Štefánikova 814/6, 020 01 Púchov
Čistenie a opravy kanalizácií, lokalizácia a trasovanie kanalizácie, monitoring kanalizácie, čistenie lapačov tukov a odlučovačov ropných látok.
www.cpbsolutions.sk


UPP s.r.o., Veľkomoravská 2167/50, 911 05 Trenčín
Čistenie kanalizácií, vytyčovanie potrubí, čistenie lapačov tuku, priemyselné čistenie, čistenie domových stupačiek + frézovanie, čistenie domových prípojok
www.upp.sk


Kanalizačný servis s.r.o., Šúdolská 3967/30C, 949 11 Nitra
Krtkovanie odpadov a kanalizácie, opravy kanalizácie, trasovanie kanalizácie, čistenie dažďových zvodov, vývoz žumpy, čistenie lapačov tukov.
www.kanalizacnyservis.sk